THÔNG ĐIỆP NHÀ SÁNG LẬP

THÔNG ĐIỆP NHÀ SÁNG LẬP

Tại sao người khác làm được mà ta không làm được?

Tại sao người khác thành công mà ta thất bại?

Tại sao nước khác làm được mà ta không làm được?


“MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI KHÁT VỌNG
MUỐN HẠNH PHÚC PHẢI PHỤNG SỰ
TRÁCH NHIỆM CÀNG CAO – VINH QUANG CÀNG LỚN!
KHI CÙNG NHAU – KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!”


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *